Brua skal stå ferdig i 2020

Vår visjon er:
”Det skal byggjast bru over Nordfjord i området Lote – Anda som erstattar ferja, innan 2020”

For å nå visjonen må vi inn i Nasjonal Transportplan i 2014. Det er igjen avhengig av at vi er prioritert i konseptvalsutgreiinga Skei - Ålesund som blir ferdigstilt i mars 2011.

Vi ønskjer å jobbe aktivt med å presentere styrkjer og muligheiter som ei bru over Nordfjord vil gje med tanke på regional utvikling for innbyggjarane i vår region, og for næringslivet på hele Vestlandet.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego