Mindre kø og lågare fart gjev færre ulykker

  •  Færre ulykker
  •  Færre stygge forbikøyringar
  •  Lågare fart
  •  Avvikling av kaianlegg
  •  Meir kollektiv transport


Stygge forbikøyringar og høg fart
I dag ser vi mange eksempel på stygge forbikøyringar og bilistar som køyrer uansvarlig fort for å nå ferja. Dette er noko som vil forsvinne heilt når vi får bru. I tillegg blir det kø når alle bilane skal ut av ferja, og her ser vi at folk tar store sjansar for å kome forbi køen. Dei utset seg sjølv og andre bilistar for livsfare.
    
Ferjekaier
Ferjekaiene representerar i seg sjølv ei trafikkfare når køen strekk seg lenger enn normalt, og bilistar kjem for fort inn i køen. I takt med at trafikken aukar vil det dermed også bli stilt krav til utvikling av kaianlegg.
    
Kollektivtrafikk
Ved auka tilbod av kollektivtrafikk mellom dei ulike kommunane vil fleire nytte seg av dette tilbodet framfor å køyre eigen bil. Dette er med på å auke trafikktryggleiken og spare miljøet for utslepp.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego