Tidsakse

 

2011

Konseptvalsutgreiing (KVU)
Her jobbar vi for at E39 skal følgje dagens trasè og at den mest samfunnsøkonomiske løysinga er å byggje bru.

 

2014

Bru over Nordfjord i Nasjonal Transportplan (NTP)
Dette er ein føresetnad for at brua skal stå ferdig i 2020. 

 

2014   

Prosjektering og planlegging (2 år)
I denne perioden utarbeider ein prosjektet og hentar inn anbod på dei ulike oppdraga. 

 

2016  

Bygging av brua (4 år)
Tek ein utgangspunkt i kalkylar for liknande bruer, så tar det 3-3 ½ år å byggje sjølve brua.

 

2017       

Utbetring av tilførselsvegar (2 år)
Dette vil avhenge av kvar brua nøyaktig skal stå. Det kan ta kortare tid, men dette vil uansett ikkje påverke datoen for kor tid  brua står ferdig.

 

2020       
Brua blir opna!

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego