Nordfjordbrua.no 

Denne nettsida tek hovudsakeleg føre seg dei ulike fordelane og styrkane ei bru vil gje regionen vår, og korleis brua vil vere med å bidra til at E39 blir eit godt transportalternativ for næringsliv og personar som ønskjer å ferdast på Vestlandet.

På nettsidene ser vi på korleis den offentlege saksgangen blir gjennomført ved utviklingsprosjekt innanfor transportsektoren, og kva som ligg til grunn for korleis dei ulike prosjekta blir prioritert og finansiert.

Vi har også lagt ut informasjon om Nordfjordkryssing AS. Våre målsetjingar, kven som jobbar der og kva arbeid vi skal gjere for å få brua på plass.

 

God lesing!

Med vennleg helsing,

Nordfjordkryssing AS

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego