Nils R Sandal vil ha bru over Lote-Anda

Til Firda Tidend seier fylkesordførar Nils R Sandal:" Eg er veldig klar på at vi skal halde på eksisterande trase slik at E 39 blir den viktige transportåra ho er, i staden for å landsere nye, slår Nils R fast. Han trur det vil kome bru mellom Lote og Anda. Ein ferjefri stamveg er ein klar intensjon i Vestlandsrådet. Med dagens teknologi er ferjefri kryssing Lote - Anda fullt mogeleg å få til, seier han".

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego