E39 OVER LOTE - ANDA

Den ferske kvalitetssikringsrapporten (KS1) utarbeidd av Terramar AS for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet om konseptval for E39 Skei-Valsneset, gir ei klar tilråding om å legge E39 i midtre trase gjennom Nordfjord. Rapporten slår fast at E39 i midtre med bru som avløysing for dagens ferje Lote-Anda gir den klart høgaste samfunnsnytten i eit 40-årsperspektiv, med betydeleg større trafikk, kortare reiseavstandar og betre finansieringsgrunnlag gjennom bompengar enn det indre alternativet.

 

- Konklusjonen i KS1-rapporten om overlegen samfunnsøkonomisk effekt av ei bru over Nordfjorden i midtre er ikkje overraskande. Systematikken og modellbruken i rapporten er likevel banebrytande, og gir eit langt betre grunnlag for å vurdere framtidige veginvesteringar i Noreg, seier Nils R. Sandal, tidlegare fylkesordførar i Sogn og Fjordane. Viktige moment i Terramar-rapporten er lenger levetid på investeringane, lågare rente, større omsyn til regional utvikling og auka vektlegging av type trafikk i området.

 

Last ned rapporten her.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego