1,6 milliarder

Med dagens ferjetakst som grunnlag vil trafikken over Lote-Anda i perioden 2020-2035 bidra med 1,6 milliarder til bygging av Nordfjordbrua!

Planverkstad  1.-2. sept.2010

Den 1. - 2. september arrangerar Konseptvalsutgreiinga (KVU) ved Statens Vegvesen ein planverkstad på Hotell Alexandra.

Bru over Lote-Anda!

Nils R. Sandal: "Eg er veldig klar på at vi skal halde på eksisterande trase slik at E 39 blir den viktige transportåra ho er, i staden for å landsere nye".

Nordfjordbrua.no

Nordfjordkryssing AS jobber for byggjing av ei ferjefri kryssing over Nordfjorden i området Lote-Anda. I den forbindelse har vi lansert denne nettsida.

Nytt styre

Nils R. Sandal vart på generalforsamling 29. mars valt til styreleiar for Nordfjordkryssing AS. Samtidig utvidar selskapet styret frå fem til sju medlemmar.

KS1 - Stigedalen

KS1 rapporten for KVU Skei - Valsøya er utarbeidet av Terramar og er nå offentliggjort.

Pressemelding

Nordfjordbrua kan byggast for 1.93 milliarder kr og ein kan oppnå 2,1 milliarder i brukerfinansiering.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego