Mindre CO2-utslepp og meir kollektivtrafikk

  •    Mindre CO2-utslepp
  •    Meir kollektivtrafikk


Ferjer står for store CO2-utslepp. Ein kan rekne opp mot 10 000 tonn kvart år per ferjeleie. I tillegg er det mange bilar som står på tomgang. Kvart år passerar nærare 500 000 bilar Lote-Anda (tala stig), og spesielt på haust, vinter og vår står mange med motoren i gang når dei ventar.
    
Kollektivtrafikk er bra for miljøet, og ved betra tilbod vil fleire nytte dette i staden for å køyre eigen bil.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego