Betre beredskap

  •   Betre katastrofehandtering
  •   Enklare tilgong til politi- og brannvesenassistanse
  •   Kortare veg til sjukehus ved akuttilfelle


Katastrofehandtering
Dersom det skjer ei stor katastrofe vil det vere avgjerande at ein får tilgong til personell og materiell snarleg. Ferja vil ved slike tilfeller vere ei hindring både for å få på plass utrykkingskøyretøy frå nabokommunar og fylker, og få skadde personar til sjukehus i tide.
    
Andre uttrykkingar
Politi og brannvesen vil ved andre mindre tilfeller også ha behov for assistanse over kommunegrensene, samtidig som ambulansar ofte må vente på at ferja skal kome til rett side.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego